Get Adobe Flash player

 

Biznesa simulācijas spēle MERKIS

Kas ir MERKIS?

 • MERKIS ir visaptveroša komunikācijas, biznesa procesu veidošanas un lēmumu pieņemšanas spēle, ko izmanto kompānijas, kam ir svarīgi iegūt priekšrocības attiecībā pret saviem konkurentiem.
 • MERKIS ir reālā laikā notiekoša biznesa simulācija, kuras laikā dalībnieki vairākās komandās praktiski vada modelētus uzņēmumus fiziskā biznesa vidē un sacenšas viens ar otru.
 • MERKIS ir izmantojams kā poligons, kurā dalībnieki bezriska vidē var izmēģināt, notestēt un uzlabot savas biznesa idejas un kompānijas attīstības stratēģijas pirms to praktiskas realizācijas uzņēmumā.

 Rezultāti

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 - Izpratne par visa uzņēmuma darbību kopumā, savu vietu tajā un citu pozīciju darba nozīmīgumu.

Iemaņas:
 - Biznesa mērķu uzstādīšanā un to sasniegšanā.
 - Taktiskajā vadībā un plānošanā.
 - Firmas finansēs, vadības grāmatvedībā un budžetēšanā.
 - Pārmaiņu vadībā un iekšējo procedūru ieviešanā uzņēmumā.
 - Savstarpējā un starpnodaļu komunikācijā.
 - Efektīvā sadarbībā komandā.
 - Ražošanas, plānošanas un komunikācijas problēmu risināšanā.

Iespējas: 
  - Saņemt godīgu atgriezenisko saiti par savu uzvedību no sev līdzīgiem, kas ļauj to pašam analizēt un vajadzības gadījumā mainīt.
  - Spēlē pārbaudīt riskantas stratēģijas, lai pēc tam tās pielietotu vai nepielietotu dzīvē.
 - Mācīties no savām kļūdām un panākumiem, kā arī no savu komandas biedru reālās dzīves stratēģijām.

 

  ”Merkis” norise:

 • Uzņēmums.
  • MERKIS laikā dalībnieki vada telpā fiziski modelētu uzņēmumu cauri pilnīgam pārdošanas attīstības, ražošanas uzlabošanas un kvalitātes paaugstināšanas procesam.
  • Uzņēmums tiek vadīts cauri gadiem, tādējādi dodot dalībniekiem iespēju redzēt, kādus rezultātus un sekas nākošajos gados dod iepriekš pieņemtie lēmumi un kā tas iespaido uzņēmuma tālāko darbību.
 • Komandas un lomas.
  • MERKIS spēlē 5-7 cilvēku komandas, kas katra vada savu uzņēmumu un konkurē cita ar citu.
  • MERKIS katrs dalībnieks uzņēmumā iegūst un spēlē savu lomu (pastāv arī izaugsmes iespējas)
 • Dalībnieki izstrādā un ievieš šādus uzņēmuma stratēģijas elementus:
  • Kompānijas vērtības, misiju un vīziju.
  • Uzņēmuma ilgtermiņa mērķus un to sasniegšanas plānus.
  • Pārdošanas un produktu stratēģijas.
  • Ražošanas, jauno tehnoloģiju ieviešanas un loģistikas optimizācijas stratēģijas.
  • Cilvēkresursu vadības stratēģiju.
  • Finansu vadības stratēģijas: ilgtermiņa budžetu un investīciju plānu.
 • Spēles laikā dalībnieki pieņem šādus kritiskus lēmumus:
  • Palielināt ražošanas ātrumu .... vai uzlabot produkcijas kvalitāti?
  • Aizņemties naudu .... vai no sākuma to nopelnīt?
  • Cīnīties ar konkurentiem .... vai sadarboties?
  • Visiem domāt par visu .... vai sadalīt atbildības?
  • Iepirkt izejvielu krājumus .... vai investēt tehnoloģijās?
  • Būt līderim .... vai būt komandas loceklim?
  • Nopelnīt lielu naudu šogad .... vai domāt ilgtermiņā?
  • Veltīt laiku stratēģijai ....vai taktikai?
 • MERKIS struktūra.
  • Praktiskā darbība un plānošana uzņēmumā mijas ar semināra teorētisko daļu – nepieciešamo zināšanu un iemaņu apguvi.
  • MERKIS spēks slēpjas tajā apstāklī, ka, lai izvērtētu iemaņas dzīvē, cilvēkiem nebūs jāgaida treniņa beigas – viņi tās uzreiz pielietos nākošajā spēles gadā, tādejādi panākot ātru apmācību efektu.
  • Dalībniekiem starp spēles gadiem tiek dota iespēja analizēt savas spēlē parādītās personiskās uzvedības stratēģijas, un nepieciešamības gadījumā tās mainīt.


Spēles detaļas:


Pēc spēles beigām dalībnieks sanem dalībnieka darba grāmatu, kas satur kursā apskatītos jautājumus.

Norises ilgums - 3 dienas (26 stundas).

 

 

 

Pieteikuma anketa semināram

Vārds, uzvārds:*
Uzņēmuma nosaukums:
E-pasts:*
Kontakttālrunis:
Ievadiet drošības kodu:
Ievadiet drošības kodu
* - jāaizpilda obligāti
 

Aktuāli

Stratēģija, komanda, finanses
Izproti līderību
Laika plānošanai uzņēmumā
Laika plānošanas uzlabošanai
Lēmumu pieņemšanas prasmēm
KLIMATA UZLABOŠANA KOLEKTĪVĀ
Veiksmei biznesa pārrunās
Praktiskā komandas veidošanas spēle
Pārdošanas prasmju uzlabošanai
Izproti savas spējas

NTI Efektivitātes mēnešraksts
Tas sniegs jums praktiskus padomus, kā paaugstināt efektivitāti, uzlabojot vadības, līderības, pārrunu, pārdošanas, personiskā darba organizācijas u.c. prasmes, kā arī informāciju par NTI jaunumiem un piedāvājumiem apmācību jomā.
 
 

Par mums   |   Semināru programmas   |   Lietišķās apmācību spēles   |   Pakalpojumi   |   Kontakti