Get Adobe Flash player

 

Noslēgusies mūsu labdarības akcija „Gaisma tavā sirdī”

Šī gada 22. janvārī plkst. 13.00 mācību un atpūtas kompleksā „Satekas” Bauskas rajona Vecumnieku pagastā noslēdzās mūsu rīkotā labdarības akcija „Gaisma tavā sirdī”, kas tapa sadarbībā ar „Novus Consulting Group”, LR Labklājības ministriju un Sociālo pakalpojumu pārvaldi. Akcija sākās 2006. gada februārī, un tās mērķis bija veicināt labdarību Latvijā un palīdzēt īstenot 25 sociālus projektus.

 

Akcijas ietvaros 25 dažādu sociālo un labdarības iestāžu vadītāji no visas Latvijas piedalījās bezmaksas apmācībās visa gada garumā. Paralēli apmācībām viņi izveidoja un īstenoja katrs savu projektu. Noslēguma pasākumā akcijas dalībnieki iepazīstināja ar saviem projektiem, kā arī saņēma sertifikātus par apmācībās iegūtajām prasmēm un zināšanām.

 

Atšķirībā no citām ziedošanas un labdarības akcijām, mūsu mērķis bija iedot šiem cilvēkiem vairāk nekā vienreizēju labumu, proti, iedot „makšķeri, nevis zivi” – praktiskas zināšanas, kas kalpos par spēcīgu atspēriena punktu viņu turpmāko projektu un ieceru īstenošanā un sniegs motivāciju nākotnē paveikt vēl vairāk.

 

 

Akcijai pieteicās ap 300 cilvēku. Izvēloties 25 dalībniekus, centāmies, lai tiktu pārstāvēti dažādu sociālo jomu pārstāvji no visiem Latvijas novadiem. Pārliecību par akcijas rīkošanas nepieciešamību deva apziņa, ka šādā veidā iespējams būtiski palīdzēt šiem uzņēmīgajiem cilvēkiem Latvijas novados, kas ir kā cerība un „gaismas avots” tiem, kam klājas īpaši grūti.

 

 

„Ikdienas steigā mēs reti aizdomājamies par to, cik nesavtīga un neatsverama ir šo vietējo labdaru sniegtā palīdzība un ieguldījums,” atzīmēja Labklājības ministre Dagnija Staķe savā atbalsta vēstulē, uzsākot akciju piebilstot, „Tieši šo profesionālo cilvēku iniciatīvu un uzņēmību mēs, sociālās politikas veidotāji, uzskatām par vienu no nozīmīgākajiem priekšnosacījumiem, lai sociālo pakalpojumu pieejamība tiktu attīstīta un pilnveidota arī reģionos.”

 

 

Akcijas dalībnieki un viņu īstenotie projekti:

 • Ligita Šuca, Mērsraga bērnu krīžu centra “Dzīvei radītie” vadītāja, Mērsraga pagasttiesas priekšsēdētāja
  Projekts: „Rotaļu laukums”
  Mērķis: veicināt krīzes situācijā nonākušu personu psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu, sniegt bērniem un jauniešiem daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 

 • Ina Ozola, Cēsu bērnu nama „Gaujaslīči” vadītāja
  Projekts: „Rotaļu grupa bērniem”
  Mērķis: sniegt atbalstu jaunajām ģimenēm.

 

 • Rudolfs Skrimblis, Dobeles invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājs
  Projekts: „Sociālās palīdzības akcijas“
  Mērķis: palīdzēt invalīdiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem ar pārtiku un sadzīvei nepieciešamajām lietām.

 

 • Lilija Paegle, Madlienas biedrības „Otrās Mājas” vadītāja
  Projekts: „Dienas centra labiekārtošana”
  Mērķis: radīt piemērotu un ērtu vidi dažādu paaudžu cilvēku, invalīdu sociālajai mijiedarbībai.

 

 • Arnis Irbe, Tukuma sabiedriskās organizācijas „Fenikss” darbinieks, „Latvijas Lepnuma” balvas īpašnieks
  Projekts: „Grāmata „No recidīvista līdz Latvijas lepnumam””
  Mērķis: nodot tālāk sabiedrībai vērtīgu un pamācošu dzīves pieredzi.

 

 • Inese Ivāne, Skrundas Atklātā sociālā fonda “Ventas krasti” valdes priekšsēdētāja, Skrundas veselības un aprūpes centra vadītāja
  Projekts: „Sabiedriskais sociālais centrs Skrundā”
  Mērķis: dažādu sociālo grupu cilvēku apvienošana un sadarbība.

 

 • Raita Randare, Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimību slimnieku biedrības Cēsu nodaļas vadītāja
  Projekts: „Vingrošanas inventāra iegāde Cēsu kaulu slimnieku biedrībai”
  Mērķis: kaulu un locītavu slimnieku atveseļošanās un labklājība.

 

 • Ināra Uzoliņa, Latvijas katoļu sieviešu apvienības vadītāja
  Projekts: „Pašapziņas celšanas semināru programma sievietēm”
  Mērķis: izglītība un pieredzes tālāknodošana.

 

 • Antoņina Paeglīte, Taurenes pagasta sieviešu kluba „Tīne” un biedrības „Pakāpies!” vadītāja
  Projekts: „Veselības diena Taurenē”
  Mērķis: celt apkārtējas sabiedrības labklājību, vienotību un veicināt un popularizēt veselīgu dzīvesveidu.

 

 • Maija Aveniņa, Upesgrīvas speciālās sākumskolas direktore
  Projekts: "Rotaļlaukums Upesgrīvas speciālās sākumskolas bērniem"
  Mērķis: draudzīga un droša vide bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

 

 • Ina Šulgina, Biedrības "Auces kristīgo sieviešu organizācija" valdes priekšsēdētāja
  Projekts: "Ģimenes atbalsta centrs Aucē"
  Mērķis: stiprināt ģimeni kā vērtību Aucē un Latvijā un sniegt atbalstu jaunajām māmiņām.

 

 • Māra Hincenberga, Sarkanā Krusta Auces nodaļas vadītāja, invalīdu biedrības "Māriņa" un krīzes centra "Namiņš" darbiniece
  Projekts: "Dienas centra Aucē labiekārtošana"
  Mērķis: bērnu invalīdu labklājība, rehabilitācija un integrācija sabiedrībā.

 

 • Tatjana Bražņika, Ventspils Alternatīvās aprūpes centra „Žēlsirdības māja” vadītāja
  Projekts: „Alternatīvās aprūpes modelis ģimenei tuvinātos apstākļos”
  Mērķis: sagatavot bērnus bāreņus un invalīdus pilnvērtīgai patstāvīgai dzīvei.

 

 • Ieva Sāmīte, Latvijas Bērnu fonda Ventspils nodaļas vadītāja
  Projekts: "Pasākumu cikls bērniem invalīdiem"
  Mērķis: bērnu invalīdu savstarpēja sadarbība un integrācija sabiedrībā, bērnu radošo iespēju veicināšana.

 

 • Skaidrīte Sproģe, Ventspils rajona Ances pagasta sociālā darbiniece, biedrības "Zigate" vadītāja
  Projekts: "Sociālpsiholoģiskā atbalsta programma Ances dienas centra dalībniekiem. Dāvināšanas istabas izveide".

 

 • Valda Prīliņa, Augstkalnes pagasta sociālā darbiniece
  Projekts: "Nometne bērniem no nelabvēlīgām daudzbērnu ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām"
  Mērķis: celt bērnu pašapziņu, veicināt viņu veselību un integrāciju sabiedrībā.

 

 • Inita Bišofa, Biedrības interešu centra “Pēcskola” valdes priekšsēdētāja
  Projekts: "Ģimeņu centrs Liepājā"
  Mērķis: veidot savstarpēju sadarbību starp aktīvajām un sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm.

 

 • Daina Bardovska, Viļānu bērnu invalīdu biedrības "Saulstariņi" vadītāja
  Projekts: "Bērnu invalīdu biedrības telpu remonts un labiekārtošana"
  Mērķis: piemērota vide sociālajām aktivitātēm bērniem invalīdiem.

 

 • Ilmārs Briedis, Nevalstiskās labdarības organizācijas, biedrības “Piramīdas” vadītājs
  Projekts: „Grāmata „Kā rīkoties ekstremālās situācijās?””
  Mērķis: vairot sociālo izglītību un atbildību, kā arī cilvēku pārliecību par savu drošību dažādās situācijās.

 

 • Liena Muceniece, Ogres rajona Kultūras un Izglītības fonda „Upe” vadītāja
  Projekts: "Keramikas darbnīca Lielvārdē"
  Mērķis: interešu izglītība bērniem, jauniešiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

 • Olga Černišova, Vecumnieku pagasta daudzbērnu ģimeņu biedrības „Saulgrieze” vadītāja
  Projekts: "Daudzbērnu ģimeņu biedrību salidojums"
  Mērķis: pieredzes apmaiņa un kopīgas sadarbības veicināšana.

 

 • Leontīna Grinberga, Vecumnieku pagasta Iniciatīvu un aktivitāšu centra vadītāja, Sieviešu kluba „Maijas” vadītāja
  Projekts: "Psiholoģijas apmācību programma"
  Mērķis: izglītības veicināšana.

 

 • Ainārs Špons, Vangažu bērnu nama direktors
  Projekts: "Kopā spēks"
  Mērķis: veicināt bērnu nama iemītnieku labklājību.

 

 • Sarmīte Kokina, Līvānu Sociālā atbalsta centra vadītāja, Biedrības „Baltā māja” vadītāja
  Projekts: "Labdarības akcija "Gaismas ceļš""
  Mērķis: ziedojumu vākšana speciālā transporta invalīdiem iegādei.

 

Akciju atbalstīja:

 

LR Labklājības ministrija un
Sociālo pakalpojumu pārvalde
 
"Latvijas Radio"  
"Delfi"  
Radio "NABA"  
"Vietējā Latgales Avīze"  
 

Aktuāli

Stratēģija, komanda, finanses
Izproti līderību
Laika plānošanai uzņēmumā
Laika plānošanas uzlabošanai
Lēmumu pieņemšanas prasmēm
KLIMATA UZLABOŠANA KOLEKTĪVĀ
Veiksmei biznesa pārrunās
Praktiskā komandas veidošanas spēle
Pārdošanas prasmju uzlabošanai
Izproti savas spējas

NTI Efektivitātes mēnešraksts
Tas sniegs jums praktiskus padomus, kā paaugstināt efektivitāti, uzlabojot vadības, līderības, pārrunu, pārdošanas, personiskā darba organizācijas u.c. prasmes, kā arī informāciju par NTI jaunumiem un piedāvājumiem apmācību jomā.
 
 

Par mums   |   Semināru programmas   |   Lietišķās apmācību spēles   |   Pakalpojumi   |   Kontakti